Printen Printen

Zoeken in de emvi-criteriabibliotheek

Sluiten

Doorsturen

Vul het e-mail adres in waar u de huidige pagina heen wilt sturen.

E-mail verzender
E-mail ontvanger
Bericht
 
Sluiten

Reageren

Heeft u een opmerking? Laat ons dit dan weten!

Naam
E-mail
Reactie
 

Service

Afdruk versie
Doorsturen Doorsturen
Reageren Reageren

Gebruikersvriendelijkheid (proces)

Terug naar overzicht

Veiligheid waterkeringen Verbeteren glooiingsconstructie Schouwen-Duiveland

           
Aspect(Product) Aspect (proces)
Sector Toegepast 
Gebruikte methode
Wijze van beoordeling 
 Functionaliteit
 Beschikbaarheid
 Esthetica &  
     Inpassing
 Levensduurkosten
 Duurzaamheid
 Omgevings- 
     vriendelijkheid
 Risicobeheersing
 Gebruiks-
      vriendelijkheid

 Duurzaamheid
 Droge infra
  Natte infra
 Gebieds-
     ontwikkeling
 Gebouw
 Kwaliteit
 Extra prestatie
 Kans / riscio
 Monetariseren /
     Gunnen op waarde

 Puntenmethode
 Kwaliteit / prijs
 Meetlat
 Jurybeoordeling

1.1 Aard van het werk
Het verbeteren van de glooiingsconstructie van verscheidene waterkeringen.

Toelichting
Bij dit project ligt de ruimte voor de inschrijver om aan de aanbesteder te laten zien op welke wijze tijdens de uitvoering de veiligheid van de waterkeringen is gegarandeerd. Gescoord kan worden door de veiligheid voor uitvoerend personeel, recreanten en direct achterliggend (recreatie)gebied te waarborgen. Daarnaast is het een vereiste om de veiligheid expliciet te waarborgen tijdens ongunstige weersomstandigheden.
1.2 Formulering gunningscriterium.
Veiligheid waterkeringen

Toelichting
Bij dit criterium laat de inschrijver zien dat hij met een weloverwogen plan de veiligheid tijdens de uitvoering van de werkzaamheden kan waarborgen.
1.3 Indieningsproduct
Plan van Aanpak.

Toelichting
Het plan van aanpak dient minimaal te bestaan uit:
  1. Beknopte omschrijving van de risico's
  2. Veiligheidsmaatregelen
1.4 Beoordeling
Jurybeoordeling

Toelichting
Beoordelingsteam bestaande uit tenminste drie juryleden op te onderscheiden (deel)vakgebieden. Een oneven aantal juryleden wordt geadviseerd.
     
1.5 Weging gunningscriteria
De maximale meerwaarde van dit aspect is € 50.000,-. De totale meerwaarde, van het bijbehorende project, is 
€ 420.000,-.


Toelichting
De beoordeling van dit aspect geschiedt als volgt, ieder jurylid kent afzonderlijk een cijfer(1-10) toe. De afzonderlijke cijfers geven een gemiddeld beoordelingsresultaat. Vanaf cijfer 6.5 wordt een meerwaarde in euro's toegekend, beginnend bij 12.5% van de maximale meerwaarde. Deze meerwaarde loopt, per 0.5 punt, lineair op (6.5=12.5%, 7.0=25%, 7.5=37.5%, ...) Inschrijvingen beoordeelt lager dan cijfer 6 leiden niet direct tot uitsluiting.

CROW adviseert echter uitsluiting bij een beoordelingscijfer lager dan 6, omdat de minimaal gestelde kwaliteit in dat geval niet wordt aangeboden.
1.6 Effect
....

1.7 Tips
Het doel van dit aspect is de veiligheid, tijdens ongunstige weersomstandigheden, te waarborgen voor uitvoerend personeel, recreanten en direct achterliggend (recreatie)gebied gedurende de uitvoering.

Toelichting
Een aspect moet een direct verband hebben met de projectdoelen, die op hun beurt verbonden zijn aan de scope van het project en (organisatie) doelstellingen van de opdrachtgever. Enkel op deze wijze kan men met een emvi aanbesteding waarde toevoegen. Door onderscheid te maken tussen minimumeisen en wensen, wordt duidelijkheid gecreëerd over de ruimte binnen de emvi-aanbesteding. Aanbevolen wordt om vroegtijdig ook de jury te betrekken bij het opstellen van de aspecten, zodat een deskundige en consistente interpretatie verzekerd zijn.

De opdrachtgever kan ruimte bieden voor (innovatieve) oplossingen. Dit kan worden aangemoedigd door een helder kader neer te zetten voor acceptabele oplossingen. Voorwaarde hierbij is een open communicatie met indieners.
Een innovatieve oplossing kan extra verantwoordelijkheden voor de inschrijver impliceren. Bijvoorbeeld in de vorm van een onderhoudsverplichting of een beschikbaarheidsgarantie. Belangrijk is om voor gunning deze extra verantwoordelijkheid inzichtelijk te maken.
1.8 Bron
Verbeteren glooiingsconstructie - Gemeente Schouwen-Duiveland

Terug naar overzicht
  


     EMVI-criteriabibliotheek, Copyright © CROW 2013Printen Printen