Printen Printen

Zoeken in de emvi-criteriabibliotheek

Sluiten

Doorsturen

Vul het e-mail adres in waar u de huidige pagina heen wilt sturen.

E-mail verzender
E-mail ontvanger
Bericht
 
Sluiten

Reageren

Heeft u een opmerking? Laat ons dit dan weten!

Naam
E-mail
Reactie
 

Service

Afdruk versie
Doorsturen Doorsturen
Reageren Reageren

Omgevingsvriendelijkeid (proces)

Terug naar overzicht

Bereikbaarheid Bouw & onderhoud N210

         
Aspect(Product) Aspect (proces)
Sector Toegepast 
Gebruikte methode
Wijze van beoordeling 
 Functionaliteit
 Beschikbaarheid
 Esthetica &  
     Inpassing
 Levensduurkosten
 Duurzaamheid
 Omgevings-    vriendelijkheid
 Risicobeheersing
 Gebruiks-
      vriendelijkheid
 Duurzaamheid
 Droge infra
 Natte infra
 Gebieds-
     ontwikkeling
 Gebouw
 Kwaliteit
 Extra prestatie
 Kans / riscio
 Monetariseren /
     Gunnen op
     waarde
 Puntenmethode
 Kwaliteit / prijs
 Meetlat
 Jurybeoordeling

1.1 Aard van het werk
Het bouwen en 20 jaar onderhoud van een provinciale weg via een DCM contract.

Toelichting
Er is een open vraag aan de markt gesteld voor geschikte oplossingen. Er worden onderscheidende creatieve oplossingen verwacht voor de beschikbaarheid en hinder.
1.2 Formulering gunningscriterium.
Beschikbaarheid tijdens en na de bouw zijn een belangrijk gunningscriterium. Alle aanbieders hebben een toelichting gekregen op het berekeningsmodel voor beschikbaarheid, zodat ze hun eigen scores konden uitrekenen.


1.3 Indieningsproduct
Ontwerp

Toelichting
Aanbiedingen voor een DCM contract waarin een onderhoudsperiode van 20 jaar is meegenomen.
1.4 Beoordeling
Jurybeoordeling

Toelichting
In deze aanbesteding is de Economisch Meest Voordelige Inschrijving  conform de Aanbestedingleidraad bepaald. Er is per inschrijver een fictieve inschrijvingssom opgebouwd. De aanbiedingen zijn met behulp van het 2-enveloppensysteem beoordeeld. Dit betekent dat deze eerst op kwaliteitsaspecten worden beoordeeld en vervolgens op het prijsaspect.
1.5 Weging gunningscriteria
In het EMVI model werd de beschikbaarheid als een fictieve korting van de aanbestedingsprijs afgehaald. Het criterium bereikbaarheid werd als malus toegevoegd aan de inschrijvingsprijs.


 

1.6 Effect
De markt heeft dankbaar gebruik gemaakt van de ruimte voor alternatieve oplossingen. Er bleken zeer grote verschillen in de aanbiedingen. Om te beginnen was er niet slechts één oplossing, zoals gebruikelijk, maar kreeg de aanbesteder vijf compleet verschillende aanbiedingen. Daar bleken vervolgens ook nog eens heel verschillende prijzen aan verbonden. Tussen de hoogste en de laagste zat wel een factor twee.


 

1.7 Tips
Een aspect moet een direct verband hebben met de projectdoelen, die op hun beurt verbonden zijn aan de scope van het project en (organisatie) doelstellingen van de opdrachtgever. Enkel op deze wijze kan men met een emvi aanbesteding waarde toevoegen.Door onderscheid te maken tussen minimumeisen en wensen, wordt duidelijkheid gecreëerd over de ruimte binnen de emvi-aanbesteding. Aanbevolen wordt om vroegtijdig ook de jury te betrekken bij het opstellen van de aspecten, zodat een deskundige en consistente interpretatie verzekerd zijn.

Zoals de bibliotheek laat zien worden procescriteria veelal in een plan van aanpak uitgewerkt. Maak duidelijk hoe de afzonderlijke aspecten worden beoordeeld. Beoordeel het plan dus niet als geheel; pas op voor het plan van aanpak spook . Bedenk dat een aanbieder, die zijn eigen werkwijze kan inbrengen, zich verantwoordelijk voelt voor een goede procesbeheersing.


1.8 Bron
Meer waarde voor je geld - Renovatie van de N210

Terug naar overzicht
  


     EMVI-criteriabibliotheek, Copyright © CROW 2013Printen Printen