Printen Printen

Zoeken in de emvi-criteriabibliotheek

Sluiten

Doorsturen

Vul het e-mail adres in waar u de huidige pagina heen wilt sturen.

E-mail verzender
E-mail ontvanger
Bericht
 
Sluiten

Reageren

Heeft u een opmerking? Laat ons dit dan weten!

Naam
E-mail
Reactie
 

Service

Afdruk versie
Doorsturen Doorsturen
Reageren Reageren

Risicobeheersing (proces)

Terug naar overzicht

Projectorganisatie (1) Onderhoud wegverlichting Oirschot

         
Aspect(Product) Aspect (proces)
Sector Toegepast 
Gebruikte methode
Wijze van beoordeling 
 Functionaliteit
 Beschikbaarheid
 Esthetica &  
     Inpassing
 Levensduurkosten
 Duurzaamheid
 Omgevings- 
     vriendelijkheid
 Risicobeheersing
 Gebruiks-
      vriendelijkheid
 Duurzaamheid
 Droge infra
 Natte infra
 Gebieds-
     ontwikkeling
 Gebouw
 Kwaliteit
 Extra prestatie
 Kans / riscio
 Monetariseren /
     Gunnen op waarde
 Puntenmethode
 Kwaliteit / prijs
 Meetlat
 Jurybeoordeling

1.1 Aard van het werk
Meerjarig onderhoud openbare verlichting in een omvangrijk gebied.

Toelichting
Er is een bestek door de aanbesteder opgesteld. De markt heeft vrijheid gekregen in het uitvoeren van het proces.
1.2 Formulering gunningscriterium.
Dit aspect is opgedeeld naar drie subaspecten:

  1. Geef de wijze aan waarop u vorm wil gaan geven aan het databasebeheer en welke middelen u hiervoor inzet (combinatie GBI/voorgeschreven). 
  2. Beschrijf hoe u als organisatie omgaat met klachten. Een positieve beoordeling volgt als u een beschrijving geeft over hoe uw bedrijf klachten oplost. Heeft u een intern verbetersysteem? Is uw ISO daar op ingericht? Heeft u een overtuigende en klantvriendelijke communicatie met de klager? 
  3. Een beschrijving van uw systeem van facturering en de wijze waarop de monteurs hun werk krijgen opgedragen. 


1.3 Indieningsproduct
Plan van Aanpak

Toelichting
Het plan van aanpak dient m.b.t. dit criterium te beschrijven hoe de inschrijver de verkeersdoorstroming en veiligheid gaat waarborgen. Het gehele PvA omvat maximaal 4 A4'tjes.
1.4 Beoordeling
Jurybeoordeling

Toelichting
Er is naar het volgende gekeken door de jury:

  1. Een positieve beoordeling volgt wanneer u de opdrachtgever overtuigt van hoe u ervaring gaat opbouwen met van SOL en GBI. 
  2. Positief is een duidelijke werkomschrijving, locatie beschrijving, aanwezigheid van telefoonnummers van melder/beheerder. 
  3. Positief is een complete beschrijving van de bescheiden die de gemeente krijgt bij facturering (zoals een goedgekeurde declaratie van de regisseur).
1.5 Weging gunningscriteria
Dit aspect omvat 25% binnen de kwaliteitsweging van het project. De kwaliteit (Plan van aanpak) als geheel weegt voor 40% mee, terwijl de prijs voor de resterende 60% meetelt. 

Voor elk van de genoemde criteria van het plan van aanpak kan een inschrijver 10, 8, 6, 4, 2 of 0 punten scoren.

De onderdeel prijs wordt beoordeeld op basis van een gewogen gemiddelde van de fictieve inschrijfsommen. De gemiddelde fictieve inschrijfsom wordt hierbij gesteld op de score 6. Afwijkingen van 1% ten opzichte van het gemiddelde leidt tot een bijtelling of aftrek van 0,1 punt. 

De som van de beoordeling van de prijs en beoordeling van plan van aanpak vormen samen de totaalscore op basis waarvan de offertes met elkaar worden vergeleken.


1.6 Effect
De inschrijfbedragen lagen ruim onder de door de aanbesteder geraamde kosten en er zaten geen grote verschillen tussen de inschrijfbedragen. De opdrachtnemer scoorde maar liefst een negen op kwaliteit en de nummer twee een zeven. De inschrijvingen waren dus allemaal op een redelijk niveau, maar de opdrachtnemer stak er met kop en schouders bovenuit, omdat zij zich in de oplossingsmethode onderscheidden met een verplaatsbare barrier waardoor sneller en met minder hinder gewerkt kon worden. 


 

1.7 Tips
Een aspect moet een direct verband hebben met de projectdoelen, die op hun beurt verbonden zijn aan de scope van het project en (organisatie) doelstellingen van de opdrachtgever. Enkel op deze wijze kan men met een emvi aanbesteding waarde toevoegen.Door onderscheid te maken tussen minimumeisen en wensen, wordt duidelijkheid gecreëerd over de ruimte binnen de emvi-aanbesteding. Aanbevolen wordt om vroegtijdig ook de jury te betrekken bij het opstellen van de aspecten, zodat een deskundige en consistente interpretatie verzekerd zijn.

Zoals de bibliotheek laat zien worden procescriteria veelal in een plan van aanpak uitgewerkt. Maak duidelijk hoe de afzonderlijke aspecten worden beoordeeld. Beoordeel het plan dus niet als geheel; pas op voor het plan van aanpak spook . Bedenk dat een aanbieder, die zijn eigen werkwijze kan inbrengen, zich verantwoordelijk voelt voor een goede procesbeheersing.


1.8 Bron
Onderhoudsbestek OVL (Bergeijk, Bladel, Eersel, Oirschot en Reusel-De Mierden)

Terug naar overzicht
  


     EMVI-criteriabibliotheek, Copyright © CROW 2013Printen Printen